Poslanstvo

»Živite kvalitetno, imate dobre medsebojne odnose, ste dovzetni za osebno rast, razmišljate pozitivno, imate zdravje, vas ni strah, odkrivate osebne talente, si upate uspeti, ste solidarni, sočutni, hvaležni, premagujete konflikte, krize?«

Živimo in se učimo.

Vse to so vrednote, različno umeščene v naša življenja. Verjamemo, da si v vsakdanjiku prizadevate za vse to in nemara še več! A včasih se zgodi, da nam ne gre tako, kot bi želeli in potrebujemo podporo, pomoč, skupno iskanje rešitev, nov pogled na situacijo, spremembo… Ljudje smo motivirani za boljše življenje, trenutna življenjska situacija nam lahko predstavlja izziv k potrebni spremembi, ki je sami ne (z)moremo doseči.

Poslanstvo našega dela je pripomoči k večjemu zavedanju o tem, kako vaše življenje poteka in strokovna podpora k spremembam, ki so uresničljive, z namenom, da se poveča kakovost vašega življenja, razrešujejo težave, posledično poveča zadovoljstvo, optimizem, moč, zmožnosti, znanje in zaupanje.

Izvajalci

Tea ŠauperlTea Šauperl, univ. diplomirana socialna delavka, Geštalt izkustvena družinska psihoterapevtka, sodna izvedenka za področje socialnega dela.

Marija ŠauperlMarija Šauperl, univ. diplomirana socialna delavka, Geštalt izkustvena družinska psihoterapevtka, sodna izvedenka za področje socialnega dela.

Reference

Strokovna pomoč in svetovanje posameznikom, parom, družinam v najrazličnejših kriznih situacijah, težavah (nasilje, odvisnosti, brezdomstvo, materialna ogroženost, težave v duševnem zdravju, razpad zakonske zvezen/ zunajzakonske skupnosti, vzgoja in starševstvo,...).

Vodenje in izvajanje socialno varstvenih storitev: prva socialna pomoč, osebna pomoč - svetovanje, urejanje, vodenje, pomoč družini za dom in na domu, socialna preventiva. Strokovno in poslovno vodenje javnega zavoda.

Sodelovanje s sodišči v postopkih o zaupanju otroka v vzgojo in varstvo, ureditvi stikov in odločanju o bistvenih vprašanjih vzgoje in varstva otrok.

Organiziranje in vodenje medinstitucionalnih in interdisciplinarnih timov.

Organiziranje, vodenje in izvajanje strokovnih posvetov, delavnic na lokalnem in regionalnem nivoju.

Organiziranje, vodenje in izvajanje delavnic ter strokovnih izobraževanj.

Etični kodeks

Storitve se izvajajo po načelih Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, Kodeksa etičnih načel, ki velja v Evropski krovni zvezi za geštalt terapijo (EAGT).

Varovanje zasebnosti in osebnih podatkov

Vse informacije, pridobljene po e-pošti, telefonu ali v osebnem stiku, se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Etičnim kodeksom.

Terapija

 • Individualna terapija

  Namenjena je posameznikom, ki doživljajo težave ali so v krizni situaciji zaradi različnih okoliščin:
  * so žrtve nasilja,
  * so izgubili bližnjo osebo,
  * so v težavah na delovnem mestu,
  * so povzročitelji nasilnih dejanj,
  * imajo težave z odvisnostmi (alkohol, droge, odnosi…) ali živijo z osebo, ki ima težave z odvisnostjo,
  * želijo višjo kakovost življenja in osebno rast,
  * druge situacije, ki jih želijo spremeniti.

 • Partnerska terapija

  Partnerska terapija je priložnost, da zakonca ali partnerja ustvarjata zdrave, zadovoljujoče medsebojne odnose, aktivno in konstruktivno pristopita k razreševanju težav v partnerstvu ter na novo ustvarita vzajemen odnos.

  Namenjena je zakoncem ali parom, kjer so v partnerskem odnosu prisotni:
  * težave v komunikaciji,
  * konfliktne situacije,
  * čustvena hladnost, odtujenost,
  * naveličanost, nezadovoljstvo,
  * nezvestoba,
  * ljubosumje,
  * krizne situacije ali druge težave,
  * procesi razveze oz. ločitve partnerjev.

 • Družinska terapija

  Družinska terapija je namenjana družinam, ki se srečujejo s težavami:
  * v medsebojnih odnosih,
  * pri vzgoji in skrbi za otroke,
  * učne, vedenjske ali druge težave pri otroku ali mladostniku,
  * v medgeneracijskih odnosih,
  * krizne situacije v družini (razpad družine, ločitev, bolezen ali izguba družinskega člana, ...),
  * v enostarševskih in dopolnjenih družinah,
  * v primerih skrbi za otroke, ko starši živijo ločeno,
  * v drugih za družino pomembnih okoliščinah.

Vpliv in zavedanje.

Geštalt terapija

Geštalt terapija je eksistencialna, humanistična in izkustvena psihoterapevtska smer, ki poudarja neizogibno povezanost osebe z njenim okoljem. Pojem »geštalt« izhaja iz nemškega jezika in ima več težko prevedljivih pomenov: oblika, vzorec, celota... V geštalt terapiji nas zanima celota našega doživljanja. Osrednja pozornost je namenjena razvoju doživljanja in kakšna je izkušnja v najširšem pomenu: kakšno je čutenje, razmišljanje, čustvovanje in delovanje v konkretnem sedanjem trenutku. Pri tem terapevt ne presoja pravilnosti ali ustreznosti doživljanja glede na nek zunanji standard (kako naj bi bilo), ampak podpira klienta pri povečevanju zavedanja tega, kar je. Večje zavedanje namreč omogoča več izbire in svobode ter omogoči, da se sprememba zgodi.

Za spodbujanje zavedanja v geštalt terapiji je ključnega pomena pristen odnos med terapevtom in klientom. Takšen odnos omogoča, da se človek v varnem okolju poda na na videz tvegano preizkušanje novih, drugačnih možnosti – temu rečemo eksperiment. Izhodišče dela v geštalt terapiji je celostno doživljanje tukaj in zdaj, pri čemer skušamo razumeti, kakšna je vključenost preteklosti, dosedanjih življenjskih izkušenj in načrtov za prihodnost v sedanjem doživljanju posameznika, ki ga lahko razumemo samo v njegovem celovitem kontekstu.

Pretekli načini odzivanja so lahko močno prisotni prav sedaj in pogosto se soočamo s problemi ravno zato, ker odzivi, ki so bili učinkoviti v preteklosti, v aktualni situaciji ne ustrezajo več. Eden od ciljev geštalt terapije je, z eksperimentiranjem v varnem okolju doseči povečanje zavedanja in možnosti izbir za razpuščanje ustaljenega in neučinkovitega vzorca doživljanja, vedenja in izbir. Običajno pridejo v terapijo ljudje, ki se soočajo s težavami, ki so v stiski in ki želijo nekaj spremeniti v svojem življenju. Geštalt terapija je primerna za ljudi, ki želijo pomoč pri spoprijemanju s težavami in/ali se želijo bolje spoznati in raziskovati vzorce svojega doživljanja in oblikovanja odnosov z drugimi. Poteka v različnih oblikah: kot individualna terapija, partnerska terapija, družinska terapija…

Geštalt terapevt ne pozna odgovorov za drugega in se ne odloča namesto klienta, ampak se osredotoča na posameznikovo neposredno izkušnjo, na povečanje avtonomije, osebne moči, svobode in odgovornosti. Namesto vnaprej znanih odgovorov ali rešitev je namen terapije omogočiti večjo možnost spontanega, ustvarjalnega in hkrati avtonomnega, odgovornega odziva v konkretni življenjski situaciji. V geštalt terapiji poskušamo zagotoviti okoliščine, ki so dovolj varne, da se oseba odloči za preizkušanje nečesa novega in dovolj izzivalne, da prinesejo novost in drugačne možnosti za bolj živo in avtentično življenje.

Kako poteka terapevtski proces?

Ciklus terapevtskega procesa obsega deset srečanj v zaporednih tednih. Srečanja potekajo 50 (petdeset) minut, predvidoma enkrat tedensko. Terapevtski proces se po potrebi lahko, glede na kompleksnost težav, enkrat ali večkrat ponovi.

Vse, kar obstaja raste, se razvija, daje novo življenje.

Psihosocialna pomoč

Se izvaja neposredno po doživetem dogodku, ki za osebo, par ali družino pomeni tolikšno čustveno obremenitev, da je potrebna takojšnja intervencija, kot npr.:

 • psihosocialna pomoč žrtvam nasilja v družini (odraslim, mladostnikom, otrokom)
 • psihosocialna pomoč pozročiteljem nasilnih dejanj
 • psihosocialna pomoč v kriznih situacijah (razveze, ločitve, bolezen, izguba bližnje osebe, izguba zaposlitve, ob drugih prelomnih življenjskih dogodkih)
 • druge situacije, v katerih osebe doživljajo visoko stisko
Namen je, da strah vzbujajoče prepričanje,popusti svoj prijem.

Psihosocialna pomoč se izvaja po metodi v rešitev usmerjene kratkotrajen družinske terapije. Po zaključku se psihosocialna pomoč lahko nadaljuje z vključitvijo v individualno, partnersko ali družinsko terapijo.

*V primeru ogrožanja sebe ali drugih izvajalec ni zavezan k varovanju osebnih podatkov (dolžnost prijave suma kaznivih dejanj in/ali varovanje življenja).

Program podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah

Program vključuje naslednje tematske delavnice:

 • ločitev / razpad zunajzakonske skupnosti – izzivi staršev in (z)možnosti za spremembe
 • čustva in zavedanje, čustvene sheme, ravnanje s čustvi v povezanosti s starševskimi kompetencami
 • potrebe in koristi otrok, prepoznavanje potreb in zadovoljevanje teh v družinah, ko starša živita ločeno
 • skupna vzgoja in starševska skrb
 • komunikacija in odnos z bivšim partnerjem, staršem skupnega otroka
 • tveganja in rizične situacije – nasilje v družini
 • tveganja in rizične situacije – odvisnosti pri katerem od staršev
 • skrb za otroka v rejniški družini
Marsikdo bi raje videl, da slišim njegovo zgodbo, kot da uslišim njegovo prošnjo.

*Izvedba delavnic se predhodno objavi v sredstvih obveščanja.

Program podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022 financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za udeležence brezplačen

Tematska predavanja

Predavanja se izvedejo na različne aktualne teme, kot npr.: izzivi v medsebojnih odnosih; starševstvo, odraščanje, vzgajati ločeno; osebna rast; soočanje z odvisnostmi,... oz. po interesu naročnika.

Skupine za samopomoč in opolnomočenje

Združevanje in delovanje skupin, s ciljem krepitve in podpore osebam, ki se srečujejo s podobnimi težavami.

Pogovorne ure

Izvedba pogovornih ur v manjših skupinah na aktualne teme ( komunikacija v družini, medsebojni odnosi, pravila v družini, usklajenost vzgojnih pristopov obeh staršev, izzivi starševstva v specifičnih obdobjih odraščanja…).

Ekologija in družina

Aktivnosti za izmenjavo otroških knjig, igrač, oblačil...

Kontakt in naročanje

Na nas se lahko obrnete v različnih življenjskih situacijah in ko ocenite, da potrebujete našo storitev. Prosimo vas, da zaradi načina dela v zavodu, navežete stik z nami preko telefona ali elektronske pošte.

Po dogovoru izvedemo prvi osebni pogovor. Glede na skupne ugotovitve napravimo načrt dela, upoštevajoč vašo situacijo.

Pokličete nas lahko na naslednji številki: 031 676 886 ali 041 622 348. V kolikor ne bomo dosegljivi, bomo vrnili klic. Telefonski razgovor je informativne narave, v katerem se lahko naročite na termin osebnega srečanja.

Pišete nam lahko na e-naslov: odblizu@gmail.com. Prosimo, da zapišete le osnovne informacije in telefonsko številko.

Pogoji za vključitev

Pogoj za vključitev je prostovoljna odločitev vsakega posameznika in podpis dogovora o vključitvi.

Cenik storitev

Cena terapevtske ure ali ure specializirane psihosocialne pomoči znaša:

 • 25 € Individualna terapija
 • 30 € Terapija parov
 • 35 € Terapija družine

Aktualno

Vabilo na Predavanje "Nasilje nad ženskami in nasilje v družini", ki bo v torek 14.11.2023 - Datum objave: 9.11.2023

Za podrobnosti o vabilu si poglejte "Dokument ODT-Word".